جدیدترین آگهی ها

 • فروش فوری ویلا در بهترین نقطه کجید
  فروش فوری ویلا در بهترین نقطه کجید
  ویلا - اَملَش (گیلان) - ۱۱:۲۲:۱۷، یکشنبه، ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ قیمت: تماس

  ☘وضعیت ملک: مساحت موجود زمین ۴۰۱ متر مربع، ۱۰۰ متر آن ساختمان نوساز مسکونی، دو خوابه و طبقه بالا دارای بهارخواب میباشد. دارای شناسنامه ساختمان و بیمه آتش سوزی به مبلغ ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال ☘ واقع در روستایی کجید

 • تلویزیون شهری و پخش دستگاههای دیجیتال جهت پخش مسابقات فوتبال و شبکه های سراسری
  تلویزیون شهری و پخش دستگاههای دیجیتال جهت پخش مسابقات فوتبال و شبکه های سراسری
  چاپ و تبلیغات - تهران (تهران) - ۱۱:۱۹:۰۲، یکشنبه، ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ توافقی

  شـرکت رسـانه مدرن شهـر/آقابابایی – 45 15 10 5 0912 واردکننده و مجـری تخصصی فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری ال ای دی و اسـکوربردهای تمـام رنـگی ورزشـی در سـراسـر کشـور فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری و نمایشگرهای فول وارداتی فـ...

 • فـروش واجـاره تلویزیون های شهری مخصوص مسـابقات بزرگ ورزشـی
  فـروش واجـاره تلویزیون های شهری مخصوص مسـابقات بزرگ ورزشـی
  چاپ و تبلیغات - تهران (تهران) - ۱۱:۱۶:۴۲، یکشنبه، ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ توافقی

  شـرکت رسـانه مدرن شهـر/آقابابایی – 45 15 10 5 0912 واردکننده و مجـری تخصصی فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری ال ای دی و اسـکوربردهای تمـام رنـگی ورزشـی در سـراسـر کشـور فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری و نمایشگرهای فول وارداتی فـ...

 • تلویزیون های شهری جهـت اجـرای هرچـه بهتـرمراسـم بانصـب نمایشـگرغـول پیکر
  تلویزیون های شهری جهـت اجـرای هرچـه بهتـرمراسـم بانصـب نمایشـگرغـول پیکر
  چاپ و تبلیغات - تهران (تهران) - ۱۱:۱۴:۴۸، یکشنبه، ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ توافقی

  شـرکت رسـانه مدرن شهـر/آقابابایی – 45 15 10 5 0912 واردکننده و مجـری تخصصی فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری ال ای دی و اسـکوربردهای تمـام رنـگی ورزشـی در سـراسـر کشـور اجرای نمایشگرهای ال ای دی(تلویزیون شهری) در دکور غرفه سازان نمایشگاهی د...

 • اجاره ال ای دی،  ال ای دی بزرگ LED
  اجاره ال ای دی، ال ای دی بزرگ LED
  چاپ و تبلیغات - تهران (تهران) - ۱۱:۱۲:۵۲، یکشنبه، ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ توافقی

  شـرکت رسـانه مدرن شهـر/آقابابایی – 45 15 10 5 0912 واردکننده و مجـری تخصصی فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری ال ای دی و اسـکوربردهای تمـام رنـگی ورزشـی در سـراسـر کشـور فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری و نمایشگرهای فول وارداتی فـ...

 • پخش تصاویر و فیلم های صنعتی خطوط تولید و کارخانه بر روی تلویزیون شهری
  پخش تصاویر و فیلم های صنعتی خطوط تولید و کارخانه بر روی تلویزیون شهری
  چاپ و تبلیغات - - ۱۱:۰۵:۴۹، یکشنبه، ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ توافقی

  شـرکت رسـانه مدرن شهـر/آقابابایی – 45 15 10 5 0912 واردکننده و مجـری تخصصی فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری ال ای دی و اسـکوربردهای تمـام رنـگی ورزشـی در سـراسـر کشـور فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری و نمایشگرهای فول وارداتی فـ...

 • اجاره خدمات نمایشگاهی
  اجاره خدمات نمایشگاهی
  چاپ و تبلیغات - تهران (تهران) - ۱۰:۴۲:۳۵، یکشنبه، ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ توافقی

  شـرکت رسـانه مدرن شهـر/آقابابایی – 45 15 10 5 0912 واردکننده و مجـری تخصصی فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری ال ای دی و اسـکوربردهای تمـام رنـگی ورزشـی در سـراسـر کشـور فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری و نمایشگرهای فول وارداتی فـ...

 • فـروش واجـاره تلویزیون های غول پیـکرشهـری
  فـروش واجـاره تلویزیون های غول پیـکرشهـری
  چاپ و تبلیغات - تهران (تهران) - ۱۰:۴۰:۰۲، یکشنبه، ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ توافقی

  شـرکت رسـانه مدرن شهـر/آقابابایی – 45 15 10 5 0912 واردکننده و مجـری تخصصی فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری ال ای دی و اسـکوربردهای تمـام رنـگی ورزشـی در سـراسـر کشـور فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری و نمایشگرهای فول وارداتی فـ...

 • اجاره تلویزیون شهری in Door  و Out Door
  اجاره تلویزیون شهری in Door و Out Door
  چاپ و تبلیغات - تهران (تهران) - ۱۰:۳۷:۱۱، یکشنبه، ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ توافقی

  شـرکت رسـانه مدرن شهـر/آقابابایی – 45 15 10 5 0912 واردکننده و مجـری تخصصی فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری ال ای دی و اسـکوربردهای تمـام رنـگی ورزشـی در سـراسـر کشـور فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری و نمایشگرهای فول وارداتی فـ...

 • اجرای تلویزیون شهری و خدمات اجاره ای در سراسر کشور
  اجرای تلویزیون شهری و خدمات اجاره ای در سراسر کشور
  چاپ و تبلیغات - تهران (تهران) - ۱۰:۳۲:۲۹، یکشنبه، ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ توافقی

  شـرکت رسـانه مدرن شهـر/آقابابایی – 45 15 10 5 0912 واردکننده و مجـری تخصصی فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری ال ای دی و اسـکوربردهای تمـام رنـگی ورزشـی در سـراسـر کشـور فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری و نمایشگرهای فول وارداتی فـ...

 • اجرای ال ای دی و ویدئو وال غرفه های نمایشگاهی در سراسر کشور
  اجرای ال ای دی و ویدئو وال غرفه های نمایشگاهی در سراسر کشور
  چاپ و تبلیغات - تهران (تهران) - ۱۰:۳۰:۱۶، یکشنبه، ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ توافقی

  شـرکت رسـانه مدرن شهـر/آقابابایی – 45 15 10 5 0912 واردکننده و مجـری تخصصی فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری ال ای دی و اسـکوربردهای تمـام رنـگی ورزشـی در سـراسـر کشـور فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری و نمایشگرهای فول وارداتی فـ...

 • فروش و اجاره ویدئو وال در سراسر کشور
  فروش و اجاره ویدئو وال در سراسر کشور
  چاپ و تبلیغات - تهران (تهران) - ۱۰:۲۸:۳۹، یکشنبه، ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ توافقی

  شـرکت رسـانه مدرن شهـر/آقابابایی – 45 15 10 5 0912 واردکننده و مجـری تخصصی فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری ال ای دی و اسـکوربردهای تمـام رنـگی ورزشـی در سـراسـر کشـور فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری و نمایشگرهای فول وارداتی فـ...

 • فروش و اجاره تلویزیون های ال ای دی شهری
  فروش و اجاره تلویزیون های ال ای دی شهری
  چاپ و تبلیغات - تهران (تهران) - ۱۰:۲۵:۲۲، یکشنبه، ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ توافقی

  شـرکت رسـانه مدرن شهـر/آقابابایی – 45 15 10 5 0912 واردکننده و مجـری تخصصی فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری ال ای دی و اسـکوربردهای تمـام رنـگی ورزشـی در سـراسـر کشـور فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری و نمایشگرهای فول وارداتی فـ...

 • تجهیزات حرفه ای پخش تیزر درمعرفی برند و محصولات نمایشگاهی تبلیغاتی
  تجهیزات حرفه ای پخش تیزر درمعرفی برند و محصولات نمایشگاهی تبلیغاتی
  چاپ و تبلیغات - تهران (تهران) - ۱۰:۲۲:۵۲، یکشنبه، ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ قیمت: تماس

  شـرکت رسـانه مدرن شهـر/آقابابایی – 45 15 10 5 0912 واردکننده و مجـری تخصصی فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری ال ای دی و اسـکوربردهای تمـام رنـگی ورزشـی در سـراسـر کشـور فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری و نمایشگرهای فول وارداتی فـ...

 • مشاور حرفه ای
  مشاور حرفه ای
  استخدام - کرج (البرز) - ۹:۵۴:۲۸، یکشنبه، ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ قیمت: تماس

  به دو نفر مشاور حرفه ای خانم و آقا جهت املاک اسکان آیندگان نیازمندیم ترجیحا آشنا به منطقه مهرشهر

 • مشاور فروش حرفه ای
  مشاور فروش حرفه ای
  مشاور املاک - کرج (البرز) - ۹:۴۶:۱۳، یکشنبه، ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ قیمت: تماس

  مشاور فروش حرفه ای خانم و آقا 2 نفر جهت دفتر املاک اسکان آیندگان نیازمندیم ترجیحا آشنا به منطقه مهرشهر

 • رانا93LX
  رانا93LX
  دست دوم ایرانی - بندر عباس (هرمزگان) - ۳:۱۹:۴۴، یکشنبه، ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ 27,000,000 تومان

  رانای فول رنگ سفارشی - بدون رنگ وخط و خش درحد نو بشرط کارشناسی - بسیارتمیز با رینگ اسپرت و لاستیک خارجی - بیمه تا برج 5 سال 96 - تخفیف بیمه کامل

 • رهن واجاره
  رهن واجاره
  اجاره مسکونی - تهران (تهران) - ۱:۴۳:۵۴، یکشنبه، ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ توافقی

  84 متر-2خوابه-ایرانی فرنگی-حیاط خلوت-24 متر انباری-بالکن-طبقه اول-بدون پارکینگ:20000000پیش+2200000 ماهیانه

 • البوم تمبر یادگاری
  البوم تمبر یادگاری
  آثار هنری - مراغه (آذربایجان شرقی) - ۰:۵۰:۵۵، یکشنبه، ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ قیمت: تماس

  البوم تمبر از سال ۵۸تا ۸۲

 • دستگاه جوش
  دستگاه جوش
  لوازم صنعتی - اصفهان (اصفهان) - ۰:۰۹:۰۹، یکشنبه، ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ 500,000 تومان

  دستگاه جوش ترانسي 230 آمپر مارك آهنگرسالم باسيم پيچ مسي باكابل اتصال وانبر جوشكاري جوش آهن جوش برق

 • فروش لباس راحتی خانه
  فروش لباس راحتی خانه
  لوازم گوناگون - تهران (تهران) - ۲۳:۵۹:۰۷، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 30,000 تومان

  فروش لباس راحتی خانه تک به تک تاپ قیمت: 20000 تومان دامن: 30000 تومان کت: 30000 تومان در صورت تمایل با هم به فروش می رسد که قیمتش 80000 تومان میشه ولی تک به تک به فروش می رود و خودم دوختم و تا حالا استفاده نشده

 • مانيتور 15اينچ LG
  مانيتور 15اينچ LG
  صوتی تصویری - اصفهان (اصفهان) - ۲۳:۵۶:۵۴، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 60,000 تومان

  كاملا سالم باوضوح تصويربالا صفحه نمايش مانيتور كامپيوتر لب تاب رايانه

 • باغ فروشی
  باغ فروشی
  باغ و زمین - قائم‌شهر (مازندران) - ۲۲:۳۹:۵۰، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 280,000,000 تومان

  فاقد سند

 • فروش بلوز و پیراهن نو
  فروش بلوز و پیراهن نو
  لوازم گوناگون - تهران (تهران) - ۲۲:۲۷:۴۳، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 45,000 تومان

  فروش بلوز نو... تا حالا استفاده نشده... قیمت 45000 تومان پیراهن نو سایز 44 و 46 قیمت 50000 تومان

 • سوپر مارکت در باجک
  سوپر مارکت در باجک
  مغازه - قم (قم) - ۲۲:۱۱:۳۲، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ قیمت: تماس

  واگذاری یا شراکت در سوپر مارکت واقع در باجک2 بر خیابان با موقعیت عالی 09191502133

 • واگذاری سوپر مارکت در باجک
  واگذاری سوپر مارکت در باجک
  مغازه - قم (قم) - ۲۲:۰۸:۵۹، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ قیمت: تماس

  یک باب سوپر مارکت در باجک بطور کامل یا شراکتی واگذار میشود۔موقعیت و دکوراسیون عالی

 • فروش کفش مشکی و سبز
  فروش کفش مشکی و سبز
  لوازم گوناگون - تهران (تهران) - ۲۱:۳۹:۲۲، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 40,000 تومان

  کفش سبز نو: قیمت 40000 تومان کفش مشکی دو بار استفاده شده: قیمت : 20000 تومان سایز 39

 • بازاریاب
  بازاریاب
  بازاریابی - تهران (تهران) - ۲۱:۲۵:۴۶، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ توافقی

  به تعدادی بازاریاب جهت کار در یک شرکت تبلیغاتی نیازمندیم با درامد بالای 2 میلیون + پاداش سن 18 سال به بالا 09383301389 09212014767

 • فروش تونیک بافت نو
  فروش تونیک بافت نو
  لوازم گوناگون - تهران (تهران) - ۲۱:۰۱:۳۲، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 60,000 تومان

  فروش تونیک بافت نو 60000 تومان

 • موتور سیکلت رهرو
  موتور سیکلت رهرو
  موتور - تهران (تهران) - ۲۰:۳۷:۴۵، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ توافقی

  مدل 95 بیمه تا 96/11/5

 • آماده جهت رهن کامل
  آماده جهت رهن کامل
  اجاره مسکونی - تهران (تهران) - ۱۹:۵۰:۱۷، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 50 تومان

  یک خانه مسکونی دو طبقه متراژ 50 متر حیاط دار باز سازی کامل شیک در محیطی ساکت واقع در یادگار امام رهن کامل 50 میلیون

 • کد 240 - مدرن و شیک
  کد 240 - مدرن و شیک
  فروش آپارتمان - کرج (البرز) - ۱۹:۱۰:۲۹، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 4,500 تومان

  130 متر 3 خوابه مساحت زمین 1000 متر استخر- شومینه -سالن ورزشی - سرویس ایرانی و فرنگی نما سنگ آنتن مرکزی و آیفون تصویری 2 ساله

 • کد: 239 نوساز کم واحد
  کد: 239 نوساز کم واحد
  فروش آپارتمان - کرج (البرز) - ۱۸:۵۸:۳۸، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 5 تومان

  206 متر مساحت زمین 800 متر 3 خوابه شمالی سرویس ایرانی و فرنگی و مستر شیک و مدرن آسانسور و بالکن پارکینگ انباری قیمت مناسب

 • کد: 237 شمالی شیک و مدرن
  کد: 237 شمالی شیک و مدرن
  فروش آپارتمان - کرج (البرز) - ۱۸:۴۸:۳۲، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 3,900 تومان

  125 متر 2 خوابه سونا جکوزی بالکن آسانسور-سرویس ایرانی و فرنگی 2 ساله نماسنگ

 • کد: 233 نوساز شمالی و جنوبی
  کد: 233 نوساز شمالی و جنوبی
  فروش آپارتمان - کرج (البرز) - ۱۸:۳۱:۰۹، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 8 تومان

  280 متر 4 خوابه شیک و خوش ساخت امکانات مناسب

 • کد: 221 فول امکانات
  کد: 221 فول امکانات
  فروش آپارتمان - کرج (البرز) - ۱۸:۲۳:۵۹، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 3,500 تومان

  157 متر 3 خوابه - مساحت زمین 900 متر کم واحد مدرن قیمت مناسب 9 ساله

 • کد: 230 اکازیون فول امکانات نوساز
  کد: 230 اکازیون فول امکانات نوساز
  فروش آپارتمان - کرج (البرز) - ۱۸:۰۸:۴۸، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 7 تومان

  270 متر 4 خوابه شیک و مجهز - شمالی و جنوبی کم واحد

 • کد: 229 اکازیون فول امکانات نوساز
  کد: 229 اکازیون فول امکانات نوساز
  فروش آپارتمان - کرج (البرز) - ۱۸:۰۶:۰۶، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 7 تومان

  250 متر 4 خوابه مجهز و شیک شمالی و جنوبی

 • کد: 188 فول امکانات نوساز
  کد: 188 فول امکانات نوساز
  فروش آپارتمان - کرج (البرز) - ۱۷:۵۰:۱۷، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 8 تومان

  180 متر 3 خوابه نوساز شیک و مجهز با تمام امکانات رفاهی

 • کد: 187 فول امکانات
  کد: 187 فول امکانات
  فروش آپارتمان - کرج (البرز) - ۱۷:۴۷:۳۲، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 8 تومان

  145 متر 2 خوابه نوساز نما سنگ خوش نقشه شمالی و جنوبی

 • کد: 186 شمالی و جنوبی
  کد: 186 شمالی و جنوبی
  فروش آپارتمان - کرج (البرز) - ۱۷:۳۹:۱۴، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 4,500 تومان

  170 متر 3 خوابه نما سنگ آسانسور دارای پارکینگ و انباری

 • #خزانه #گل #گوشتخوار دروزرا
  #خزانه #گل #گوشتخوار دروزرا
  کشاورزی و باغبانی - مهاباد (آذربایجان غربی) - ۱۷:۳۴:۰۷، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 2,990,000 تومان

  خزانه گل گوشتخوار و سرحال دروزرا فیلی فورمس سبز یکی از گلهای زیبا در میان سایر گلها و یکی از گلهای اعیانی که وقتی پا به رشد بگذارد رو ساقه ها ایجاد شبنم مانند های میکند که زیبای بیشتری به گل میبخشند و وقتی به گل بنشینه هر زوز به مدت یک ماه شاهد گلهای...

 • کد: 175 شمالی و جنوبی کم واحد
  کد: 175 شمالی و جنوبی کم واحد
  فروش آپارتمان - کرج (البرز) - ۱۷:۳۰:۱۳، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 4 تومان

  155 متر خوش ساخت 5 ساله

 • کد: 167 شمالی جنوبی نوساز
  کد: 167 شمالی جنوبی نوساز
  فروش آپارتمان - کرج (البرز) - ۱۷:۱۵:۴۲، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 3,500 تومان

  140 متر 3 خوابه شیک خوش ساخت

 • کد: 166 شمالی & جنوبی نوساز
  کد: 166 شمالی & جنوبی نوساز
  فروش آپارتمان - کرج (البرز) - ۱۷:۱۱:۵۹، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 3,500 تومان

  130 متر 3 خوابه شیک امکانات مدرن کف سرامیک - پارکینگ و انباری

 • استخدام حسابدر
  استخدام حسابدر
  استخدام - اصفهان (اصفهان) - ۱۶:۴۳:۱۹، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ توافقی

  پخش ترنگ جهت امور اداری و حسابداری خود از افراد آشنا به امور حسابداری دعوت به همکاری مینماید

 • فروش خط رول فورمينگ پروفيل استيل و پوليش پروفيل استيل از سايز 20 تا80ميليمتر
  فروش خط رول فورمينگ پروفيل استيل و پوليش پروفيل استيل از سايز 20 تا80ميليمتر
  خدمات صنعتی - تهران (تهران) - ۱۶:۳۶:۳۱، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ قیمت: تماس

  AC خط رول فورم توليد قوطي هاي استنلس استيل با قیمت مناسب - خط رول فورم توليد قوطي هاي استنلس استيل دكوري به همراه يك خط پوليش 14مرحله اي - ضخامت ورق استيل قابل فورم: تا2ميليمتر - سايز قوطي هاي قابل فورم:20×20 تا 80×80 - سرعت بيشينه خط فورم :4متر بردق...

 • لوستر پنج شاخه
  لوستر پنج شاخه
  تزئینات - شمیرانات (تهران) - ۱۶:۳۱:۰۱، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 150,000 تومان

  يكعدد لوستر پنج شاخه طرح رستيك و يكعدد ديواري

 • سرويس خواب
  سرويس خواب
  اثاثیه منزل - شمیرانات (تهران) - ۱۶:۲۸:۴۶، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 1,000,000 تومان

  سرويس خواب تمام چوب ساخت مدرن كلاسيك شامل دو عدد عسلي وميز توالت و ايينه و تشك طبي رويا بعلت مسافرت فروشي

 • تلويزيون توشيبا29اينچ
  تلويزيون توشيبا29اينچ
  اثاثیه منزل - شمیرانات (تهران) - ۱۶:۲۴:۰۶، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 250,000 تومان

  يكعددتلويزيون توشيبا29اينچ اصل ژاپن با مشكل برد رنگ

 • لوستر
  لوستر
  تزئینات - شمیرانات (تهران) - ۱۶:۱۹:۵۱، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 140,000 تومان

  يك عدد لوستر چها شاخه همراه با يكعدد ديواري

 • طراحی رستوران
  طراحی رستوران
  خدمات ملکی - تهران (تهران) - ۱۶:۱۸:۲۴، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ قیمت: تماس

  در طراحی رستوران باید به جای گیری عملکردهای وابسته آن توجه فراوان داشت.قرارگیری نامناسب آشپزخانه یا سرویس های بهداشتی باعث بوجود آمدن فضاهایی غیر قابل استفاده می گردد.همچنین گردش فعالیت ها باید به درستی طراحی شود تا از ازدحام و شلوغی جلوگیری گردد.از ...

 • فروش ویژه محصولات آرایشی
  فروش ویژه محصولات آرایشی
  زیبایی و بهداشت - اصفهان (اصفهان) - ۱۶:۱۴:۰۵، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ توافقی

  فروش ویژه رژلب گلدن هوگر جامد حجم دهنده و آبرسان و رژ لب رامیلا مایع استخری با 30٪تخفیف

 • ميز زير تلويزيون
  ميز زير تلويزيون
  اثاثیه منزل - شمیرانات (تهران) - ۱۶:۱۲:۵۱، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 750,000 تومان

  يكعدد ميز زير تلويزيون كشو دار تمام چوب ساخت مدرن كلاسيك بسيار زيبا و جادار بعلت مسافرت فوري فروشي

 • ثبت شرکت در منطقه آزاد قشم
  ثبت شرکت در منطقه آزاد قشم
  خدمات اداری - تهران (تهران) - ۱۶:۰۷:۳۱، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ قیمت: تماس

  از جمله مزایای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم عبارت است از: _معافیت مالیاتی 15 ساله _تشریفات کوتاه و آسان برای فعالان اقتصادی _آزادی سرمایه گذاری خارجی تا میزان 100 درصد سهام _امکان ثبت شرکت و مالکیت های صنعتی و معنوی _ تشریفات...

 • ميزگرد
  ميزگرد
  اثاثیه منزل - شمیرانات (تهران) - ۱۶:۰۲:۴۱، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 150,000 تومان

  دو عدد ميز گرد چوبي سفيد رنگ

 • استخدام بازاریاب
  استخدام بازاریاب
  بازاریابی - اصفهان (اصفهان) - ۱۶:۰۲:۲۲، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ توافقی

  پخش ترنگ نماینده انحصاری پخش محصولات آرایشی به چند نفر بازاریاب در زمینه محصولات آرایشی نیازمند است لذا از افراد واجد الشرایط دعوت به همکاری مینماید

 • تختخواب يكنفره
  تختخواب يكنفره
  لوازم اتاق خواب - شمیرانات (تهران) - ۱۵:۵۵:۵۱، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 6,000,000 تومان

  يكعدد تختخواب يكنفره بصورت باكس با دوعدد كشو با تشك طبي ساخت شركت رويا در حد نو بعلت مسافرت فروشي

 • آباژور ايتاليايي
  آباژور ايتاليايي
  اثاثیه منزل - شمیرانات (تهران) - ۱۵:۵۱:۱۱، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 3,000,000 تومان

  يكجفت آباژور بسيار زيبا ساخت مورانو واقع در ونيز ايتاليا كريستال اصل بعلت مسافرت فروشي

 • پیشرو پیام
  پیشرو پیام
  موتور - بندر انزلی (گیلان) - ۱۵:۳۷:۴۲، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ توافقی

  ۶ سال تخفیف بیمه دارد تا ۷/۹۶ هم بیمه دارد. فروش نقدی.

 • کرج-کمالشهر
  کرج-کمالشهر
  فروش آپارتمان - کرج (البرز) - ۱۴:۲۶:۱۳، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 35 تومان

  کرج- کمالشهر- یک واحد 75 متری قولنامه ای ، دو خوابه، کف سرامیک، کابینت معمولی، پارکینک مشاع،دارای کنتور گاز و برق مجزا ، طبقه پنجم بدون آسانسور

 • آپارتمان 80 متري دوخوابه در پرديسان
  آپارتمان 80 متري دوخوابه در پرديسان
  فروش آپارتمان - قم (قم) - ۱۴:۱۰:۱۵، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 80 تومان

  فروش يك واحد آپارتمان 80متري كليدنخورده دوخوابه تكميل واقع در بلوار دانشگاه، بلوار شهيدان تقوي پشت دانشگاه باقرالعلوم جنب آتش نشاني، روبروي مجتمع جام جم، مجتمع مبين طبقه پنجم، داراي آسانسور، پكيج، رادياتور، كولر، كليه شيرآلات، آيفون تصويري، انباري و ...

 • چاپخانه حامی یزد
  چاپخانه حامی یزد
  چاپ و تبلیغات - یزد (یزد) - ۱۴:۰۶:۱۷، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ توافقی

  چاپ انواع : ست اداری (فاکتور- سربرگ - پاکت نامه - کارت ویزیت ) پوستر و هدایای تبلیغاتی( تقویم و سررسید 96) چاپ بر روی هر سطح به جز آب جشنواره نوروزی با 15 در صد تخفیف

 • میز و صندلی
  میز و صندلی
  لوازم اداری - قروه (کردستان) - ۱۳:۴۳:۲۸، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 750,000 تومان

  یک عدد میز مدیریتی و یک عدد میز L محیط کار به همراه یک عدد صندلی مدیریتی چرخان و دو عدد صندلی راحتی محیط کار

 • کد: 161 شیک و خوش نقشه
  کد: 161 شیک و خوش نقشه
  فروش آپارتمان - کرج (البرز) - ۱۳:۲۱:۳۴، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 3,600 تومان

  121 متر 2 خوابه شمالی با تخفیف نما سنگ 4 ساله کم واحد سرویس ایرانی و فرنگی آسانسور کف پارکت پارکینگ انباری و شومینه

 • فروش فوری زمین زراعی
  فروش فوری زمین زراعی
  باغ و زمین - اَملَش (گیلان) - ۱۳:۱۰:۰۹، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 45,000,000 تومان

  * 7 قطعه زمین زراعی تفکیک شده و قابل احداث ساختمان واقع در کرکری دشت روستای کجید به مساحت 743 متر * یک قطعه زمین زراعی واقع در لتو زمین ملقب به سرخ زمین در روستای کجید طبق سند 10 من حدود 80 کیلو قدیم به مساحت 6000 متر ***(کل زمین ها یکجا بفروش میرسد)...

 • کد: 154 کم واحد شمالی
  کد: 154 کم واحد شمالی
  فروش آپارتمان - کرج (البرز) - ۱۳:۰۹:۴۰، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 320 تومان

  2 خوابه - بالکن -سرویس ایرانی و فرنگی کف سرامیک شمالی 10 سال ساخت شمالی

 • با تخفیف
  با تخفیف
  فروش آپارتمان - کرج (البرز) - ۱۳:۰۵:۰۹، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 2,500 تومان

  120 متر - 2 خوابه - پکیج 8 واحدی طبقات دوم و چهارم

 • 105متر کم واحد
  105متر کم واحد
  فروش آپارتمان - کرج (البرز) - ۱۲:۴۸:۵۲، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 330,000,000 تومان

  فاز 3 . بازسازی شده . خوش قیمت

 • فروش
  فروش
  باغ و زمین - تبریز (آذربایجان شرقی) - ۱۲:۴۱:۲۶، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ قیمت: تماس

  قطعه زمین :شمالی مساحت زمین:200متر مربع ابعاد قطعه زمین: 20*10 نوع سند :ششدانگ دارای پروانه ساخت : پیلوت با 4طبقه آدرس: تبریز-شهرک باکری(نور)- خیابان گلباران-ده متری پنجم شرقی شماره تماس:09141140760

 • فروش
  فروش
  خانه - تبریز (آذربایجان شرقی) - ۱۲:۳۲:۳۱، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ قیمت: تماس

  ساختمان مسکونی : موقعیت جنوبی مساحت زیربنا: 250 متر مربع مساحت زمین :200متر مربع ابعاد زمین خانه: 20*10 نوع سند:ششدانگ ساختمان دو طبقه با 16 ستون آدرس: تبریز-شهرک باکری (نور) خیابان :گلباران کوچه:ده متری پنجم شرقی تلفن تماس:09141140760

 • مبل راحتي مدل L
  مبل راحتي مدل L
  اثاثیه منزل - کرج (البرز) - ۱۲:۲۷:۲۷، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ قیمت: تماس

  يك دست مبل راحتي-7نفره-مدل L -با ميز وسط -كفي 2 رويه با فوم سرد جديد-قابليت جابجايي آسان و تغيير چيدمان -1 عدد 3 نفري + 1 عدد 2 نفري + 2 عدد تك نفري -فروش به علت تغيير دكوراسيون

 • تور گوا ارزان نوروز 96
  تور گوا ارزان نوروز 96
  خدمات مسافرتی - تهران (تهران) - ۱۰:۱۶:۵۷، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 3,495,000 تومان

  تور گوا ویژه نوروز 96 تور هند با آژانس مسافرتی آبان گشت آسمان مجری مستقیم انواع تورهای داخلی و خارجی از جمله تور تمامی شهر های هند نظیر آگرا، جیپور، بمبئی، دهلی ، تور جزیره گوا ، پونا ، کلکته ، بنگلوربا کیفیت عالی وبهترین خدمات به صورت سالیانه وارائه...

 • تور دور هند نوروز 96
  تور دور هند نوروز 96
  خدمات مسافرتی - تهران (تهران) - ۱۰:۱۳:۱۲، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 4,220,000 تومان

  تور دور هند نوروز 96 تور هند با آژانس مسافرتی آبان گشت آسمان مجری مستقیم انواع تورهای داخلی و خارجی از جمله تور تمامی شهر های هند نظیر آگرا، جیپور، بمبئی، دهلی ، تور جزیره گوا ، پونا ، کلکته ، بنگلوربا کیفیت عالی وبهترین خدمات به صورت سالیانه وارائه ...

 • نمایشگرهای فول اچ دی و 4K و FULL HD
  نمایشگرهای فول اچ دی و 4K و FULL HD
  چاپ و تبلیغات - تهران (تهران) - ۱۰:۰۹:۱۷، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ توافقی

  شـرکت رسـانه مدرن شهـر/آقابابایی – 45 15 10 5 0912 واردکننده و مجـری تخصصی فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری ال ای دی و اسـکوربردهای تمـام رنـگی ورزشـی در سـراسـر کشـور فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری و نمایشگرهای فول وارداتی فـ...

 • کیف اسپرت
  کیف اسپرت
  پوشاک - اراک (مرکزی) - ۸:۰۱:۴۷، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 60,000 تومان

  کم جا- چرم - نو کار نکرده

 • کفش طبی
  کفش طبی
  پوشاک - اراک (مرکزی) - ۷:۵۸:۳۴، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 60,000 تومان

  سایز 42 دکتر شول

 • ظبط صوت
  ظبط صوت
  صوتی تصویری - اراک (مرکزی) - ۷:۵۳:۵۶، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 30,000 تومان

  رادیو-CD خور-فلش خور - کاست خور مارک مارشال

 • پرده
  پرده
  اثاثیه منزل - اراک (مرکزی) - ۷:۴۹:۱۷، شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ 70,000 تومان

  پرده به ابعاد 1.30*1.65 و 1.20*2.50 به همره والان

 • دوبلکس 160 متری
  دوبلکس 160 متری
  ویلا - نور (مازندران) - ۱۴:۵۵:۵۷، جمعه، ۰۱ بهمن ۱۳۹۵ 210,000,000 تومان

  کد668 230 متر زمین 160 متر بنا انشعابات نصب شده سند و مجوز ساخت نقد اقساط بدون بهره 210 م مهدوی 09119926077

 • سفارش و آموزش خیاطی
  سفارش و آموزش خیاطی
  خدمات صنعتی - تهران (تهران) - ۱۴:۳۰:۴۷، جمعه، ۰۱ بهمن ۱۳۹۵ توافقی

  با سلام خیاطی اعم از: 1- دوخت انواع دامن 2- دوخت انواع مانتو و پالتو 3- دوخت کت و دامن 4- دوخت پیراهن مجلسی و مدل دار و ساده... 5- دوخت بولیز و تیشرت و تاپ ساده مدل دار و مجلسی 6- طراحی از روی ژورنال و اینترنت و خلاقیت از خود... 7- آموزش خیاطی سفارش ...

 • فروش یک سِت کامل کت، دامن، تاپ فانتزی
  فروش یک سِت کامل کت، دامن، تاپ فانتزی
  خدمات صنعتی - تهران (تهران) - ۱۴:۲۳:۰۹، جمعه، ۰۱ بهمن ۱۳۹۵ 90,000 تومان

  فروش یک دست سِت کت و دامن و تاپ فانتزی سایز 42 و 44 ... قیمت 90000 تومان

 • بیمه عمر با یک تلفن در محل شما
  بیمه عمر با یک تلفن در محل شما
  بیمه - اصفهان (اصفهان) - ۱۴:۰۱:۰۰، جمعه، ۰۱ بهمن ۱۳۹۵ قیمت: تماس

  با سلام به همه همشهریان عزیز اگه به ​​فکر آینده خود و فرزندان عزیزتان هستید با بیمه عمر این آینده را تضمین کنید. مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری: 1- معاف از مالیات. 2- معاف از مالیات بر ارث. 3-سود مرکب. 4-قابلیت مهار تورم. 5-دریافت وام بدون هیچگونه ضم...

 • آماده برای اجاره دادن
  آماده برای اجاره دادن
  خانه - تهران (تهران) - ۱۱:۱۸:۲۳، جمعه، ۰۱ بهمن ۱۳۹۵ 50 تومان

  یه خانه مسکونی حیاط دار متراژ 50 متر بازسازی شده رهن کامل

 • همکار خانم
  همکار خانم
  استخدام - تهران (تهران) - ۲۳:۳۶:۰۱، پنجشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۵ قیمت: تماس

  یک همکار خانم فعال و خوش برخورد با فن بیان خوب جهت شراکت در کار فروش املاک در منطقه نیاوران نیازمندیم. 09106791015 رحمتی پور

 • فروش خانه باغ واقع در سرخس
  فروش خانه باغ واقع در سرخس
  باغ و زمین - - ۲۰:۵۹:۰۳، پنجشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۵ قیمت: تماس

  باغی به متراژ 600 متر دارای منزل مسکونی و امتیاز آب و برق به فروش میرسد آدرس : خراسان ،سرخس شماره تماس :09156006885

 • خرمای کبکاب
  خرمای کبکاب
  توزیع کالا - شیراز (فارس) - ۱۹:۱۱:۵۷، پنجشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۵ 3,000 تومان

  خرمای کبکاب صادراتی به صورت دست چین شده

 • فروش 92 متر زمین تجاری
  فروش 92 متر زمین تجاری
  باغ و زمین - لنگرود (گیلان) - ۱۷:۵۰:۱۷، پنجشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۵ 30,000,000 تومان

  92 متر خالص با عقب نشینی شده بر خیابان اصلی شهر لنگرود.خ لیلا کوه قابل معاوضه با خودرو

 • جراحی زیبایی بینی
  جراحی زیبایی بینی
  زیبایی و بهداشت - اقلید (فارس) - ۱۷:۴۴:۴۳، پنجشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۵ قیمت: تماس

  دکتر شهریار شاهمرادی متخصص گوش و حلق و زیبایی بینی کاشت پروتز گونه و چانه تزریق ژل و بوتاکس عمل افتادگی پلک جراحی زیبایی گوش

 • فروشگاه اینترنتی خانه شیک
  فروشگاه اینترنتی خانه شیک
  دیگر خدمات - تهران (تهران) - ۱۳:۵۱:۰۰، پنجشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۵ توافقی

  فروشگاه اینترنتی خانه شیک بهترین ارائه کننده مبلمان ،سرویس خواب ، تشک ،بوفه و کمد ،لوستر ، کابینت و دکور فروشگاهی ونیز نایلون و نایلکس می باشد!!!!!سئوال :چرا ما بهترینیم ؟؟؟ چون ما تولید کننده لوازم معرفی شده می باشیم و لوازم را از تولیدی بدون واسطه ...

 • خدمات زیبای وبوست مو
  خدمات زیبای وبوست مو
  زیبایی و بهداشت - مشهد (خراسان رضوی) - ۱۳:۱۶:۵۹، پنجشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۵ 15,000 تومان

  انجام کلیه خدمات بوست مو وزیبایی در سالن درجه یک لاکچری با70%تخفیف انجام باکسازی بوست همراه با لایه بردار ماسک لیفت صورت وماسک های گیاهی روشن کننده وابرسان های بوستtel09394179020/36043669

 • مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل
  مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل
  مشاغل دیگر - تهران (تهران) - ۱۲:۴۱:۵۸، پنجشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۵ توافقی

  موسسه وکیل تلفنی با به کارگیری بیش از 1000 وکیل مجرب در سراسر کشور آمادگی ارائه خدمات زیر را دارد: 1- مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری 2- مشاوره رایگان آنلاین با وکیل و مشاور حقوقی 3- مشاوره حقوقی حضوری در سراسر کشور برای اطلاعات بیشتر وارد سایت...

 • مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل
  مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل
  مشاغل دیگر - تهران (تهران) - ۱۲:۴۰:۳۷، پنجشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۵ توافقی

  موسسه وکیل تلفنی با به کارگیری بیش از 1000 وکیل مجرب در سراسر کشور آمادگی ارائه خدمات زیر را دارد: 1- مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری 2- مشاوره رایگان آنلاین با وکیل و مشاور حقوقی 3- مشاوره حقوقی حضوری در سراسر کشور برای اطلاعات بیشتر وارد سایت...

 • نرخ ویژه مشهد
  نرخ ویژه مشهد
  خدمات مسافرتی - تهران (تهران) - ۱۰:۵۶:۴۳، پنجشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۵ 335,000 تومان

  آفر ویژه مشهد مقدس 3 شب و 4 روز ورود 95/11/02 هتل آپارتمان قیمت: 335000 هتل2*تاپ 385000 هتل 3* قیمت: 355000 هتل 4 * قیمت: 310000 خدمات: صبحانه،ناهار،شام 02188673598 02188203950 09302720369

 • سازنده مخازن و تانکر LPG , گاز مایع
  سازنده مخازن و تانکر LPG , گاز مایع
  خدمات صنعتی - تبریز (آذربایجان شرقی) - ۸:۳۴:۰۲، پنجشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۵ توافقی

  سازنده مخازن و تانکر LPG ال پی جی گازمایع شرکت فشار مخزن سازنده مخازن و تانکرهای ذخیره گازهای آمونیاک - پروپال - LPG با استاندارد ASME sec .VIII از ورق مرغوب SA 516 Gr .70 و با جوشکاری اتوماتیک زیر پودری با نظارت شرکت معتبر دارای گواهی بازرسی کلیه مد...

 • فروش آپارتمان 70 متری مستقل
  فروش آپارتمان 70 متری مستقل
  [املاک]: - اصفهان (اصفهان) - ۷:۰۴:۱۰، پنجشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۵ 150,000,000 تومان

  یک واحد آپارتمان نوساز دارای حیاط و درب ورودی مستقل دارای یک اتاق خواب آشپزخانه اپن با کابینت ام دی اف و گاز رومیزی کف سرامیک رنگشده دارای پکیج انباری و پارکینگ و آسانسور طبقه همکف قابل تعویض با خانه یا آپارتمان در شاهین شهر

 • تلویزیون ال ای دی اسمارت4Kالجی-55UF770
  تلویزیون ال ای دی اسمارت4Kالجی-55UF770
  صوتی تصویری - قم (قم) - ۰:۲۱:۴۹، پنجشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۵ 3 تومان

  دارای کیفیت تصویری فورکا قابل اتصال به اینترنت و اسمارت دارای کیفیت تصویری3840*2160 دارنده گیرنده دیجیتال

 • ملکی 185متر با موقعیت 100 درصد تجاری به همراه 26متر مغازه
  ملکی 185متر با موقعیت 100 درصد تجاری به همراه 26متر مغازه
  کلنگی - تهران (تهران) - ۰:۱۳:۳۵، پنجشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۵ قیمت: تماس

  ملکی 185متر با موقعیت 100 درصد تجاری به همراه 26متر مغازه

 • یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل -Z7
  یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل -Z7
  اثاثیه منزل - کرج (تهران) - ۰:۱۳:۳۳، پنجشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۵ 5 تومان

  ساخت کره قابل اتصال به اب شهری 29فوت دارای دو درب اصلی

 • یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل هرمس
  یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل هرمس
  اثاثیه منزل - اصفهان (اصفهان) - ۲۳:۵۱:۴۲، چهارشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۵ 8 تومان

  ساخت کره قابل اتصال به اب شهری دارای یخساز و ابریز اتوماتیک دارای دو موتوره چهار درب اصلی فروشگاه اینترنتی بانه جنرال لذت خرید اسان و بدون خستگی کیلومترها راه برای هم وطنان عزیز سراسر کشور به ارمغان می اورد. ادرس اینترنتی:www.banehgeneral.com ادرس فر...